Việt Á
Công ty Việt Á nhập kit test nhanh từ Trung Quốc với giá 21.560 đồng/chiếc
Chủ tịch Việt Á khai ‘bắt tay’ với đối tác nâng giá kit test Covid-19 lên 45%
Làm rõ trách nhiệm của các bộ liên quan vụ kit xét nghiệm Việt Á
Bộ Y tế thông tin về việc WHO không chấp nhận kit test của Công ty Việt Á
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP