vi phạm giao thông
Toàn bộ tiền phạt vi phạm giao thông phải nộp ngân sách
TP.HCM thí điểm hệ thống camera tự động bắt lỗi vi phạm
TP.HCM sẽ tiếp nhận hình ảnh, clip để ‘xử phạt nguội’ vi phạm giao thông