VCCI
Ông Đậu Anh Tuấn: TP.HCM phải nâng cấp môi trường kinh doanh
VCCI: Đại dịch Covid-19 tác động rất tiêu cực đến cộng đồng doanh nghiệp
Tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công: ăn cơm phải chờ kẻng đánh
ĐBSCL cần dũng khí và trí tuệ để chuyển sang mô hình phát triển mới
Doanh nghiệp rất khó tiếp cận các nguồn vốn
VCCI: ‘Nên áp dụng cơ chế phí nếu thu phí cao tốc do nhà nước đầu tư’
VCCI kiến nghị bỏ điều kiện xuất khẩu gạo và một loạt mặt hàng khác
Lo nước ngoài ‘bơm’ tiền, thâu tóm doanh nghiệp lớn của Việt Nam
VCCI kiến nghị đơn giản hóa thủ tục kiểm soát hải quan
VCCI: 50% số doanh nghiệp chỉ trụ được nửa năm nếu Covid-19 kéo dài
VCCI đề nghị bổ sung 5 nhóm ngành được gia hạn nộp thuế
‘Sứ mệnh kép’ của Chỉ thị 11
Doanh nghiệp kêu hệ thống chính sách thuế phức tạp
Doanh nghiệp vẫn bức xúc vấn đề thanh, kiểm tra thuế
VCCI đề nghị bỏ lệ phí môn bài ra khỏi luật phí và lệ phí
VCCI đề nghị bỏ phí môn bài ra khỏi luật
Hệ thống pháp luật cần tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế
VCCI giới thiệu Hội chợ Quảng Châu – Trung Quốc đến DN Việt
VCCI: Không nên đóng dấu mật với giá điện, xăng
54% doanh nghiệp vẫn phải trả phí bôi trơn
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP