Vàng nhẫn SJC
Vàng nhẫn 24K rớt gần cả triệu đồng một lượng
Chênh lệch mua bán vàng nhẫn lên gần 1 triệu đồng
Mua vàng nhẫn đầu năm mới rẻ hơn 9 triệu đồng/lượng
Vàng nhẫn SJC thấp hơn vàng miếng đến 8 triệu đồng/lượng
Vàng nhẫn SJC rẻ hơn vàng miếng gần 7,2 triệu đồng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP