vamc
Ngân hàng Nhà nước đề xuất mở rộng lĩnh vực hoạt động của VAMC
Một loạt ngân hàng tính mua lại nợ xấu từ VAMC
Nợ xấu phủ bóng đen lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Đã xử lý gần 786.000 tỷ đồng nợ xấu
Đấu giá thành công khoản nợ xấu đầu tiên theo giá thị trường
Nợ xấu vẫn khó mua, khó bán
VAMC đấu giá Saigon One Tower với khởi điểm 6.110 tỷ
Không dễ bán nợ xấu bất động sản
VAMC đã mua được hơn 266 nghìn tỷ đồng nợ xấu
Vòng luẩn quẩn của nợ xấu
Nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng có thể lên tới gần 9%
Xử lý nợ xấu chậm khiến lãi suất cho vay khó giảm nhiều
Sao lại dùng ngân sách để xử lý nợ xấu?
Đã đến lúc dùng ngân sách xử lý nợ xấu?
Mua bán nợ xấu theo thị trường gặp khó
Nợ xấu ngân hàng lại ‘phình’ to
VAMC dùng tiền mặt để giải quyết nhanh nợ xấu
NHNN đốc thúc việc kiểm soát nợ xấu
Thống đốc duyệt phương án mua nợ xấu theo giá thị trường
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP