uống sữa
Người Việt ăn thịt, uống sữa ít hơn 2 – 5 lần châu Âu, Bắc Mỹ
Người Việt Nam uống bia gấp 3 lần sữa
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP