ùn tắc giao thông
Đề xuất thu phí ôtô vào trong trung tâm TP.HCM
Cũng xây nhiều nhà cao tầng nhưng Singapore khác Hà Nội
Thu và tăng thu phí ôtô vào trung tâm: đúng hay sai?
‘Chưa xây dựng nhà cao tầng khi phương án giao thông chưa có lối ra’
Hà Nội đã triển khai việc thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ
Chính phủ yêu cầu xả trạm thu phí nếu xảy ra ùn tắc trên 1 km