ubnd tp đà nẵng
Thanh tra toàn diện các dự án trên bán đảo Sơn Trà
‘Thanh tra là tối cần thiết cho Sơn Trà vào thời điểm này’
‘Không nên cho phép xây dựng từ 100 m trở xuống ở Sơn Trà’
UBND TP Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng về quy hoạch Sơn Trà