tuyên thệ nhậm chức
Video: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức