tự do hàng hải
Mỹ phát thông điệp ‘tuyệt đối rõ ràng’ với Trung Quốc về Biển Đông