tự chủ tài chính
Đơn vị sự nghiệp: đa số vẫn ‘ăn bám’ ngân sách
TP.HCM: Bệnh viện vùng ven ‘vay mượn’ bác sĩ khắp nơi
Từ 1/10, tất cả bệnh viện công của TP.HCM tự chủ tài chính
Thanh tra việc tự chủ tài chính, quản lý xây dựng của Bộ Y tế
TP.HCM: Tự chủ tài chính bệnh viện công, tự bơi trong cơ chế thị trường
Bệnh viện công tự chủ, bệnh nhân nghèo khốn đốn
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP