ts nguyễn trí hiếu
2020 – Nợ xấu sẽ tăng nhanh
Vấn đề của DN bây giờ là sống còn, họ cần một cái phao cứu sinh trước
TS Nguyễn Trí Hiếu: Thận trọng với vốn FDI Trung Quốc
Không ‘làm ngơ’ với tiền ảo
Khống chế chi phí vay, DN khó lớn
Không nên đánh thuế căn nhà thứ hai, chỉ nên đánh thuế đất