truy xuất nguồn gốc thịt heo
TP.HCM: Xoá sổ chợ đầu mối thịt heo?
TPHCM: Gần 100% hộ bán sỉ ở hai chợ đầu mối thực hiện truy xuất nguồn gốc thịt heo
Người dân TPHCM đã có thể truy xuất nguồn gốc thịt heo bằng smartphone