tro xỉ nhiệt điện
Tìm lời giải căn cơ cho tro, xỉ nhiệt điện than
Tàu 2.560 tấn chở tro ở nhiệt điện Vĩnh Tân chìm tại Mũi Né
Chưa có ‘lối thoát’ cho trên 4 triệu tấn xỉ than ở Vĩnh Tân
Bãi xỉ than ở Vĩnh Tân đã quá tải
Lượng tro xỉ nhiệt điện tồn kho đã lên đến 25,2 triệu tấn
Vấn đề: Xử lý tro, xỉ than nhiệt điện không đơn giản
Hiểm họa tro xỉ than nhiệt điện
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP