tranh
Tranh của Thuỷ: Chuyến khởi hành những viên kẹo cô đơn
Đối Diện 2- Triển lãm của họa sĩ Ngô Văn Sắc