trần thị yến
Rẻ như tấm lụa đào Việt
Bến đò tơ cạnh sông Cầu Chìm và lụa Mã Châu