trái phiếu bất động sản
Trái phiếu bất động sản Trung Quốc vẫn là một ‘quả bom’
Trung Quốc: Vỡ nợ trái phiếu bất động sản tiếp tục tăng cao
‘Rã băng’ trái phiếu bất động sản
Doanh nghiệp đàm phán thanh toán trái phiếu bằng sản phẩm bất động sản
Cánh cửa để doanh nghiệp địa ốc xử lý nghĩa vụ trả nợ trái phiếu?
Gỡ khó cho trái phiếu và bất động sản
Vỡ nợ trái phiếu: từ Trung Quốc đến Việt Nam
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP