tổ công tác thủ thiêm
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong làm tổ trưởng tổ công tác Thủ Thiêm
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP