tình trạng khẩn cấp
Giorgio Agamben – gạn đục khơi trong
Bang California tuyên bố chuẩn bị kiện ông Trump
Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia
Nhà Vua Thái Lan băng hà
Chiến dịch chống ma tuý đẫm máu
Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia