tiểu thương
Bình luận thị trường: ‘Nhìn lén’, ‘nghe lén’ khách hàng
Buộc người buôn bán nhỏ phải ngồi chỗ riêng trong chợ?
Vay ngân hàng, không ăn ớt mà cay!
Poster quảng cáo sản phẩm phải mềm mại
Thịt heo giảm, nông dân khóc tiểu thương cười
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP