tiểu ngạch
‘Ế’ gần 1.000 tấn mực do thương lái Trung Quốc thay đổi cách thu mua
Xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc: Thời cơ đã đến
Xuất khẩu gạo: bỏ tiểu ngạch, chuyển sang chính ngạch
Bài toán xuất khẩu chính ngạch cá tra sang Trung Quốc
Lần đầu tiên, Việt Nam xuất khẩu thịt heo theo đường chính ngạch
Thận trọng khi mở rộng xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc
Tận dụng lợi thế giao thương với Trung Quốc, được không?
Vẫn cần thời gian để Trung Quốc mở cửa chính ngạch cho heo Việt Nam
Trung Quốc đồng ý nhập chính ngạch thịt lợn từ Việt Nam
Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc sẽ tập trung vào chính ngạch
Hơn 1 tỷ USD heo xuất sang Trung Quốc chủ yếu qua đường tiểu ngạch
Thảm vì ‘giao trứng cho rổ Trung Quốc’
Việt Nam đã nhập 120.000 tấn trái cây Trung Quốc
Đánh thuế thương lái Trung Quốc được không?
Nông sản Việt bao giờ hết bị động trước người Trung Quốc?
Giơ lưng cho Trung Quốc bắn
Nông dân lại nháo nhào vì Trung Quốc ngưng mua heo
Thêm một quả đắng từ buôn bán tiểu ngạch với Trung Quốc
Heo thịt Việt Nam chưa được cấp phép nhập khẩu vào Trung Quốc
Chăn nuôi heo, dân đang mù thông tin