thuyền viên trung quốc
Cứu thành công một thuyền viên Trung Quốc bị đột quỵ trên biển