thủy điện Luang Prabang
ĐBSCL sẽ ‘suy thoái và tan rã’ nếu xây dựng đập thủy điện Luang Prabang