thuế thép
Thái Lan tiếp tục áp thuế chống bán phá giá thép từ 3 thị trường châu Á
Mỹ áp thuế mới lên thép Trung Quốc, Mexico
Việt Nam bị áp thuế 25% khi vào Canada
Mỹ thu thập tài liệu thuế chống bán phá ống thép hàn của nhiều nước
Mỹ có thể dỡ bỏ thuế thép với EU
‘Các đề xuất thuế quan của Mỹ có nguy cơ tạo ra phản ứng dây chuyền’
Hàn Quốc, EU đàm phán với Mỹ về việc miễn trừ thuế thép mới
Nếu EU trả đũa, Mỹ sẽ áp thuế 25% với xe hơi châu Âu
EU, Nhật và nhiều nước yêu cầu Mỹ miễn áp dụng thuế thép mới