thuế tài sản
Đánh thuế tài sản phải phân định và có cơ chế rõ ràng
Tranh cãi đánh thuế giới siêu giàu
Không khả thi khi mở rộng các sắc thuế
Minh bạch giá nhà đất trước khi áp thuế
Thuế tài sản: Nếu nhà 700 triệu bị đánh thuế, số người phải nộp thuế rất lớn
Thận trọng với thuế tài sản
Bỏ ngưỡng đánh thuế tài sản đối với nhà 700 triệu đồng
Phân tích: Trung Quốc có giải được bài toán ‘bong bóng nhà đất’ thông qua thuế tài sản?
Thuế tài sản: không phải để tận thu!
Thuế tài sản – wealth tax hay thuế nhà đất – property tax?
Bộ trưởng Tài chính: Dự án Luật thuế Tài sản là góp phần chống đầu cơ, tham nhũng
Chưa xem xét đề xuất dự án Luật thuế tài sản
Hoa mắt với thuế
Dự án Luật thuế tài sản: không thuận lòng dân
Bộ Tài chính tính đánh thuế tài sản với nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên
Tranh cãi đánh thuế ‘tài sản bất minh’: mức thuế 45% là lớn hay nhỏ
HoREA kiến nghị chưa nên đánh thuế tài sản
Chưa nên đánh thuế nhà thứ hai?
Luật Thuế tài sản: chưa đánh thuế nhà ở thứ 2?
Cần thận trọng khi áp dụng thuế nhà, đất
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP