thuê đất lâu năm
Thuê đất đặc khu hơn 70 năm phải do Thủ tướng quyết định
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP