thu phí qua đêm
Vấn đề: Thu phí du khách qua đêm, nhiều nơi đã làm được sao mình lại vội bác?