thu ngân sách
Mỗi ngày TP.HCM thu ngân sách khoảng 1.800 tỷ đồng
Thu ngân sách 11 tháng giảm 7,8%
Thu ngân sách 9 tháng đầu năm giảm mạnh
Thu ngân sách đạt thấp nhất kể từ năm 2013
Thu ngân sách từ các nhóm hàng chủ lực giảm mạnh
Thu ngân sách TP.HCM giảm 16%
Thu ngân sách giảm mạnh
Bình quân mỗi ngày, Chính phủ trả nợ 1.101 tỷ đồng
Thu tiền sử dụng đất tại TP.HCM giảm hơn 24%
TP.HCM thu ngân sách năm 2018 đạt gần 380.000 tỷ đồng
Cục Thuế TP.HCM vượt chỉ tiêu thu ngân sách vào ngày cuối năm
Hải quan TP.HCM cán đích thu ngân sách ngoạn mục, đạt 108.302 tỷ đồng
Hà Nội đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 1.300 tỷ đồng/ngày
Thu ngân sách Nhà nước bốn tháng đạt 446.400 tỷ đồng, tăng hơn 12%
Năm 2017, TP.HCM thu ngân sách gần 348.000 tỷ đồng
TP.HCM đã thu ngân sách hơn 243.000 tỷ đồng
Thu ngân sách so với GDP đang giảm nhanh
TPHCM có thể đạt chỉ tiêu thu ngân sách 347.000 tỷ đồng năm 2017
Chính phủ vay thêm gần 2,7 tỷ USD
Thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt gần 186.000 tỷ đồng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP