thu hồi 2
Mỹ chính thức thu hồi Samsung Galaxy Note 7
Bộ Công Thương khuyến cáo ngừng sử dụng Samsung Galaxy Note 7
2,5 triệu chiếc Galaxy Note 7 sẽ được thu hồi trên toàn cầu
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP