thu hẹp quy mô
Tại sao doanh nghiệp Việt lại ngày càng teo tóp?