thịt ngoại
Nhập khẩu thịt đông lạnh từ Brazil tăng gần gấp đôi
Hàng hoá châu Âu giá ngày càng rẻ
Ào ạt nhập thịt ngoại, ngành chăn nuôi làm sao sống nổi?
Thịt nội cao giá, thịt ngoại được mùa
Tạm nhập tái xuất: số liệu là ‘mật’?
Thịt bò 60.000 đồng/kg là thịt heo nái và thịt trâu?
Người chăn nuôi heo điêu đứng vì thịt nhập
Việt Nam siết chặt kiểm tra thịt nhập khẩu
Cuộc ‘ngoại xâm’ trên thị trường thịt
Thịt heo Nga sắp vào Việt Nam
‘Lũ’ thịt ngoại đang về
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP