thịt đông lạnh
Hàng nghìn container thịt đông lạnh chất đống tại các cảng Trung Quốc
Nhập khẩu thịt đông lạnh từ Brazil tăng gần gấp đôi
Trung Quốc mở kho thịt đông lạnh 40.000 tấn để ăn tết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP