thiếu nước
Hai mối đe dọa lớn với ngành chip trăm tỷ đô của Mỹ
Trái đất cạn nước sạch – thế giới đang làm gì?
Người dân Bình Định gồng mình chống chọi với tình trạng thiếu nước
Bình Phước chi 8 tỷ đồng cấp nước sinh hoạt cho dân
Khoảng 60 triệu chịu ảnh hưởng của El Nino
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP