thiếu đơn hàng
Năng lực hấp thụ vốn của doanh nghiệp vẫn đang ở mức thấp
‘Giải cứu’ doanh nghiệp cũng phải gấp như cứu hoả
Nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng, công nhân giãn việc
Doanh nghiệp ‘than trời’ vì thiếu vốn, thiếu đơn hàng
Doanh nghiệp chật vật ứng phó sụt giảm đơn hàng xuất khẩu
Lo ngại tình trạng thất nghiệp gia tăng
Doanh nghiệp dệt may ‘co kéo’ để giữ lao động
Xuất khẩu cuối năm: nhiều ngành đối mặt nguy cơ giảm tốc
Doanh nghiệp lo thiếu đơn hàng
Trung Quốc: Mở cửa nhà máy, sa thải công nhân vì không có đơn hàng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP