thép tấm cán nóng
Những dự án nghìn tỷ phơi nắng mưa (P.2): ‘Đại công trường’ sắt gỉ