theo dõi người dùng
Ứng dụng của Trung Quốc chứa ‘cửa hậu’ theo dõi người dùng?
Google âm thầm theo dõi ‘mọi giao dịch mua hàng trực tuyến của bạn’?
Google và Facebook đang theo dõi mọi hoạt động của người dùng
Facebook bị cáo buộc bí mật theo dõi người dùng qua webcam