thanh toán thẻ
NHNN yêu cầu rà soát quy trình, thủ tục thanh toán thẻ
Ngân hàng phải giám sát chặt giao dịch ATM từ 23h đến 1h sáng
Người Việt ngày càng ít mang tiền mặt
Người Việt gia tăng sử dụng thẻ ngân hàng
NHNN yêu cầu thanh tra định kỳ hoạt động thanh toán thẻ