thành phố thông minh
Tập đoàn LG muốn đầu tư thành phố thông minh 20.000 tỷ ở Đồng Nai
Xếp hạng thành phố thông minh hậu Covid-19
Nhật Bản cảnh giác với ‘các tiêu chuẩn toàn cầu’ của Trung Quốc
Đô thị thông minh tại Nhật Bản
Malaysia: Phát triển tài năng về kỹ thuật số và phân tích cho thành phố thông minh
Thành phố ‘smart’ cần ‘hạ cố’ đến người có nhu cầu
Phú Quốc chính thức khai thác ứng dụng thành phố thông minh
Phuket thành đô thị thông minh
Qua Hoa Kỳ học công nghệ cho dự án thành phố thông minh
Thành phố thông minh: con người rồi sẽ rất cô đơn
Mặt tối của ‘thành phố thông minh’
KTS Tạ Mỹ Dương: Hiểu kiến trúc là hiểu con người
Cần Thơ hợp tác Hàn Quốc xây dựng thành phố thông minh
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP