thâm hụt ngân sách
Thu ngân sách 11 tháng giảm 7,8%
Thu ngân sách Nhà nước bốn tháng đạt 446.400 tỷ đồng, tăng hơn 12%
Tổng chi ngân sách Nhà nước sau 10 tháng đã vượt 1 triệu tỷ đồng
Thu ngân sách so với GDP đang giảm nhanh
7 tháng qua, Việt Nam đã vay vốn nước ngoài hơn 2,023 tỷ USD
Bội chi ngân sách nhà nước lên tới 105 nghìn tỷ đồng
Áp lực cải cách chi tiêu công
Thu ngân sách chỉ đạt 48,6% so với dự toán
EVN được Chính phủ bảo lãnh vay nợ gần 10 tỷ USD
Giảm chi chứ không thể mãi tăng thu, tăng vay nợ
Nga dùng nhiều tiền từ quỹ quốc gia bù đắp thâm hụt ngân sách
Ngân sách: Thu không đủ bù chi
‘Mỗi ngày, phải tốn thêm 4 triệu tiền phí cho 22 km đường’
‘Cân’ ngân sách bằng phí, tính sao cho ổn?
Thời kỳ sưu cao thuế nặng sẽ còn dài
Ngân sách không còn là ‘chiếc bánh’ hay thế khó của tân Thủ tướng
Chủ tịch Quốc hội: ‘Đất nước lúc này không tăng thuế được đâu’
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Trả hết nợ sẽ thiếu tiền đầu tư
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP