thái hoãn
Hắc Long Miếu lặng lẽ bên Hoàng Hà cuộn sóng
Powa Mecca, chạm khẽ miền thánh địa
Buduruwagala tráng lệ tượng xưa trong núi
Medan – ở vội nhưng nhớ lâu
Shillong, một tiểu Thuỵ Sĩ ngày bãi công
Rực rỡ sắc lạ thành phố mưa bay Kuching
Kedisan một ngày thu rực rỡ
Thanh bình dáng Một Cột nơi miền Khon Kaen
Viếng chùa lạ mà quen ở Dhaka
Trầm mặc Mộc Tháp chiều mưa cô liêu
Bao giờ sẽ lại có những ngày lang thang Karakol?
Phu Chi Fah lãng đãng trong mù sương
Tashiding vẫn dậy sắc bão trong mưa mịt mù
Lệ Giang, mấy góc duyên mộc không hoa lệ
Ngẩn ngơ chạm ngõ Diskit ngày lá chuyển mùa
Du xuân theo đất trời và hội hè
U Bein trưa xanh thanh bình
Ra Ngaeng, miền an yên đêm dậy sắc
Kashgar, ngày vui chợ phiên Zengi
Krabi những chiều xanh đêm vui