tct thương mại sài gòn
Satrafoods đã có 120 cửa hàng
Satra sẽ triển khai cổ phần hóa trong năm 2017
Satrafoods có cửa hàng thứ 100
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP