tập đoàn samsung
‘Thái tử’ Samsung chỉ bị phạt tù treo hơn 2 năm
Bài học từ chủ nghĩa thân hữu ở Hàn Quốc
Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong chính thức bị bắt giữ
Samsung Electronics cân nhắc tách làm đôi?
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP