tập đoàn điện lực
Giá điện có thể phải gánh thêm khoản lỗ của EVN
EVN lỗ hơn 20,7 nghìn tỷ đồng năm 2022
EVN dự kiến lỗ hơn 31.000 tỷ đồng năm 2022
Năm 2020, EVN lãi hơn 4.742 tỷ đồng
EVN ‘kêu’ chi phí mua điện đội hơn 16.600 tỷ đồng vì giá than, giá dầu tăng mạnh
Nợ 486.981 tỷ đồng, EVN vẫn còn giấu ‘khoản nợ tiềm tàng’ khác
Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thoái toàn bộ vốn tại EVN Finance
EVN lãi hơn 2.100 tỷ đồng năm 2015
EVN muốn tăng năng suất lao động cho kịp các nước ASEAN
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP