tăng trưởng gdp
GDP quý 2 tăng thấp nhất gần 10 năm qua
Tăng trưởng GDP của Ấn Độ thấp nhất trong gần 7 năm
VEPR: Tăng trưởng GDP 2020 đạt 6,48%
GDP năm 2019 tăng 7,02%
Sau khi đánh giá lại, quy mô GDP tăng vọt
ADB giảm dự báo tăng trưởng của châu Á
Bất ổn tăng trưởng phụ thuộc xuất khẩu
VEPR: Tăng trưởng kinh tế 2019 sẽ đạt 7,05%
FDI và xuất khẩu tiếp tục là động lực tăng trưởng cho Việt Nam
Chuyên gia ANZ lạc quan về triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam
IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,5% trong năm 2019
Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong vòng 27 năm
WB dự báo GDP của Việt Nam tăng trưởng 6,6% trong năm 2019
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 6,76%
WB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2019 thấp hơn 2 năm trước
Tăng trưởng GDP quý 1 đạt 6,79%
Kinh tế ngầm dù có tính toán được cũng khó thu được
Chính thức duyệt đề án thống kê ‘kinh tế ngầm’
Trung Quốc phản bác thông tin GDP năm 2018 của nước này chỉ tăng 4,1%
Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 2.587 USD