tăng giá gas
Giá gas tháng 4 tăng 7.000 đồng/bình 12kg
Giá gas tháng 10 tăng thêm 12.000 đồng/bình 12kg
Giá gas tháng 8 tăng 11.000 đồng/bình 12kg
Từ 1/8, giá gas sẽ tiếp tục tăng mạnh
Giá gas tháng 5 tăng 833 đồng/kg
3 tháng qua giá gas đã tăng 71.000 đồng/bình