tái cơ cấu
Một tập đoàn Nhật muốn tham gia tái cơ cấu CBBank
NHNN ra Chỉ thị 05 về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng
Chỉ có 9 DN được phê duyệt phương án cổ phần hóa trong 7 tháng
Doanh nghiệp nhà nước: ‘cấp bách đổi mới’ đến bao giờ?
Tiến độ tái cơ cấu ngân hàng và giải quyết nợ xấu rất hạn chế
Ông Dương Công Minh về Sacombank và bài toán sở hữu chéo
Sacombank: chông gai con đường tái cơ cấu
‘Người nào ‘giỏi xin’ thì được, bất chấp hiệu quả như thế nào’
Sắp có Luật dành riêng cho xử lý nợ xấu, tái cơ cấu
Thủ tướng đồng ý với phương án cơ cấu lại bộ máy của Bộ Công Thương
Tái cơ cấu kinh tế cần tận dụng cơ hội từ cách mạng công nghiệp 4
Chuyên gia của WB khuyến nghị Việt Nam cần đẩy mạnh tái cơ cấu
Làm rõ con số 10,5 triệu tỷ đồng
Không lạm dụng tái cơ cấu để cứu DNNN làm ăn thua lỗ
‘Tái cơ cấu’ không phải ở việc huy động nguồn lực
Sau 5 năm tái cơ cấu ‘ngân sách trầm trọng, nợ công tăng nhanh’
‘Phải thực hiện đổi mới lần hai’
Cổ phần hóa DNNN nhiều đơn vị ‘đứng im’
Mỗi người của Mobifone ‘nộp’ 1,5 tỷ đồng tiền thuế