tái cơ cấu nợ
Venezuela lạm phát hơn 4.000% khiến nội tệ mất giá trị
Venezuela ký thỏa thuận tái cơ cấu khoản nợ 1 tỷ USD với Nga
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP