sụt giảm doanh thu
Doanh thu của Huawei sụt giảm mạnh
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP