Sodium nitrate 521
100% xúc xích Vietfoods được xét nghiệm chứa chất gây ung thư
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP