sở du lịch tp.hcm
Vấn đề: Thu phí du khách qua đêm, nhiều nơi đã làm được sao mình lại vội bác?